پارکها و فضاهای سبز سنندج

در کردستان، ایران
امروز: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پارکها و فضاهای سبز سنندج در کردستان، ایران

پارک آرامگاه تایله سنندج، طالقانی / فیض آباد، سنندج، کردستان، ایران

پارک آرامگاه تایله سنندج

آدرس: طالقانی / فیض آباد، سنندج، کردستان، ایران
باغ ملی سنندج، سنندج، کردستان، ایران

باغ ملی سنندج

آدرس: سنندج، کردستان، ایران
پارک خسرو آباد سنندج، Khandagh Blvd ( بلوار خندق )، سنندج، کردستان، ایران

پارک خسرو آباد سنندج

آدرس: Khandagh Blvd ( بلوار خندق )، سنندج، کردستان، ایران
پارک و باغ سپیدار سنندج، کشاورز / وکیل، سنندج، کردستان، ایران

پارک و باغ سپیدار سنندج

آدرس: کشاورز / وکیل، سنندج، کردستان، ایران
پارک و باغ 28 دی سنندج، کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران

پارک و باغ 28 دی سنندج

آدرس: کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران
پارک کوهستانی آبیدر سنندج، جاده بان شلانه، سنندج، کردستان، ایران

پارک کوهستانی آبیدر سنندج

آدرس: جاده بان شلانه، سنندج، کردستان، ایران
پارک جنگلی آبیدر سنندج، کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران

پارک جنگلی آبیدر سنندج

آدرس: کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران
پارک کودک سنندج، کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران

پارک کودک سنندج

آدرس: کمربندی ابیدر، سنندج، کردستان، ایران
پارک صبا سنندج، بلوار توحید، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک صبا سنندج

آدرس: بلوار توحید، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک ملت سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک ملت سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک نشاط سنندج، ضیاالدینی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک نشاط سنندج

آدرس: ضیاالدینی، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک دیدگاه سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک دیدگاه سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک حلزونی سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک حلزونی سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک و بوستان ابوعلی سینا سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پارک و بوستان ابوعلی سینا سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پارک لاله سنندج، Lahel St ( خیابان لاله )، سنندج، کردستان، ایران

پارک لاله سنندج

آدرس: Lahel St ( خیابان لاله )، سنندج، کردستان، ایران
پارک سوم خرداد سنندج، بلوار کردستان، سنندج، کردستان، ایران

پارک سوم خرداد سنندج

آدرس: بلوار کردستان، سنندج، کردستان، ایران
تفرجگاه هفت آسیاب سنندج، khezr Zendeh ( خضر زنده )، سنندج، کردستان، ایران

تفرجگاه هفت آسیاب سنندج

آدرس: khezr Zendeh ( خضر زنده )، سنندج، کردستان، ایران
پارک جنگلی نیشتمان سنندج، سنندج، کردستان، ایران

پارک جنگلی نیشتمان سنندج

آدرس: سنندج، کردستان، ایران

اخبار تفریحات و سرگرمیها

مایکروسافت هزاران بازی و فیلم را با قیمت ۱۰ سنت روی ویندوز ۱۰ عرضه می‌کند

مایکروسافت هزاران بازی و فیلم را با قیمت ۱۰ سنت روی ویندوز ۱۰ عرضه می‌کند

شرکت مایکروسافت به مدت ۱۰ روز روی ویندوز ۱۰ هزاران فیلم و بازی را در اختیار کاربران اش قرار می‌دهد.