سرزمینهای بازی و شهر بازی های سنندج

در کردستان، ایران
امروز: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

سرزمینهای بازی و شهر بازی های سنندج در کردستان، ایران

شهر بازی پارک ملت سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

شهر بازی پارک ملت سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران
پیست دوچرخه سواری سنندج، پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

پیست دوچرخه سواری سنندج

آدرس: پاسداران، گریزه، سنندج، کردستان، ایران

اخبار تفریحات و سرگرمیها

مایکروسافت هزاران بازی و فیلم را با قیمت ۱۰ سنت روی ویندوز ۱۰ عرضه می‌کند

مایکروسافت هزاران بازی و فیلم را با قیمت ۱۰ سنت روی ویندوز ۱۰ عرضه می‌کند

شرکت مایکروسافت به مدت ۱۰ روز روی ویندوز ۱۰ هزاران فیلم و بازی را در اختیار کاربران اش قرار می‌دهد.