سنندج

در کردستان، ایران
امروز: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر سنندج، در استان کردستان، ایران

اطلاعات شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب

رطوبت: ۷۸ درصد، فشار: ۲۷۹۰۳.۸۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۹

ساعت: ۱۷:۳۷

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما