سنندج

در کردستان، ایران
امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر سنندج، در استان کردستان، ایران

اطلاعات شهر سنندج

آب و هوای شهر سنندج

سرعت باد: ۳.۲۲ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۵۸ درصد، فشار: ۲۸۲۰۸.۶۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۲

ساعت: ۱۷:۴۱

دما: °۱۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)